คำแนะนำในการใช้เครื่องมือตัดกลึง
สินค้า ความอันตราย การป้องกัน
เครื่องมือตัดกลึงทุกชนิด เครื่องมือตัดกลึงมีคมตัดที่คมมาก การจับด้วยมือเปล่าอาจทำให้เกิดบาดแผลได้
 • ควรป้องกัน เช่นใส่ถุงมือโดยเฉพาะเวลาใช้งานและในขั้นตอน การติดตั้ง
การใช้เครื่องไม่เหมาะสมกับงานและการใช้งานไม่ถูกต้องอาจทำ ให้เครื่องมือแตกหักและกระเด็นจากเครื่อง ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
 • ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและสวมแว่นป้องกัน
  *สำหรับขั้นตอนและวิธีการใช้ ,โปรดติดต่อเรา หรือสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย
น้ำหนักกดและแรงต้านที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากแรงที่เกินควร อาจทำให้เครื่องมือแตกหักและกระเด็นจากเครื่อง ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
 • ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและสวมแว่นป้องกัน
 • เปลี่ยนเครื่องมือก่อนที่จะสึกมากเกินควร
เครื่องมือตัดและชิ้นงานจะร้อนมากระหว่างตัด การสัมผัสด้วยมือเปล่าอาจทำให้ผิวหนังไหม้พองได้
 • ควรสวมถุงมือป้องกัน
เศษเหล็กร้อนที่เกิดจากการตัด อาจกระเด็นออกมา ทำให้เกิดอันตรายได้
 • ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและสวมแว่นป้องกัน
 • ระหว่างการถอดเครื่องมือและการทำความสะอาดเครื่อง ต้องแน่ใจว่าได้ปิดเครื่องจักรแล้วและสวมถุงมือทุกครั้ง กรุณาใช้เครื่องมือ เช่น คีมตัดและอุปกรณ์สำหรับตัด
ในขณะการใช้งานอาจเกิดประกายไฟ เศษเหล็กและความร้อน อาจเกิดการติดไฟได้
 • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือในบริเวณที่มีวัสดุไวไฟ
 • ในกรณีที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ควรแน่ใจว่ามีการป้องกันไฟไหม้แล้ว
การใช้เครื่องจักร หัวจับและเครื่องตัดที่ไม่สมดุลด้วยความเร็วรอบสูง อาจทำให้เครื่องมือหักและเกิดอันตรายได้
 • ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและสวมแว่นป้องกัน
 • ตรวจสอบการสั่นสะเทือนและเสียงที่ผิดปกติของเครื่องจักร
การจับชิ้นงานที่ผิวเป็นเสี้ยนด้วยมือเปล่า อาจทำให้เกิดบาดแผลได้
 • สวมถุงมือป้องกัน
เครื่องมือแบบถอด
เปลี่ยนใบมีดได้
ถ้ายึดมีดกลึงกับหัวจับไม่ดีพอ อาจทำให้หลุดออกจากกัน และกระเด็นออกมา ก่อให้เกิดอันตรายได้
 • ทำความสะอาดที่วางใบมีดและหัวจับก่อนการติดตั้งใบมีด
 • ใช้เครื่องมือสำหรับการติดตั้งมีดกลึงเท่านั้น และต้องแน่ใจว่าทั้งใบมีดและชิ้นส่วนอื่น ๆ ถูกติดตั้งอย่างแน่นหนา ห้ามใช้เครื่องมืออื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เท่านั้น
การยึดมีดกลึงกับหัวจับแน่นเกินไปอาจทำให้ใบมีดหัก เป็นอันตรายได้
 • ห้ามใช้เครื่องมือพิเศษในการขันให้แน่นเกินความจำเป็น ควรใช้เครื่องมือตามที่แนะนำไว้เท่านั้น
เมื่อใช้ความเร็วตัดสูง ใบมีดอาจหลุดกระเด็นจากเครื่อง เนื่องจากแรงหนีศูนย์ ให้ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
 • ควรใช้เครื่องมือให้เหมาะสมตามที่ได้แนะนำไว้ในรายละเอียด การใช้งานและในแค็ตตาล็อค
  *สำหรับเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ , โปรดติดต่อเรา หรือสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย
คัตเตอร์และ
เครื่องมือแบบ
หมุนชนิดอื่น ๆ
มีดปาดมีคมตัดที่คมมาก การจับด้วยมือเปล่าอาจทำให้เกิดอันตรายได้
 • ควรสวมถุงมือป้องกัน
ความไม่สมดุลหรือการหมุนไม่ได้ศูนย์ของเครื่อง อาจทำให้สั่นและกระทบกัน ซึ่งจะเป็นเหตุให้เครื่องมือแตกหักและกระเด็นได้
 • ใช้ความเร็วตัดภายในช่วงที่แนะนำ
 • ปรับความสมดุลของเพลาและลูกปืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการหมุนไม่ได้ศูนย์และการเกิดการสั่นสะเทือน จากชิ้นส่วนที่สึกหรอ
  *สำหรับเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ , โปรดติดต่อเรา หรือสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย
เครื่องมือเจาะ งานเจาะชิ้นงานที่หมุน อาจทำให้เกิดแผ่นเศษที่มีขอบคมเมื่อเครื่องตัดผ่านชิ้นงาน
 • ควรสวมอุปกรณ์และแว่นตาป้องกัน ติดตั้งฝาปิดบนตัวจับ
ดอกสว่านที่มีเส้นผศก.เล็กมากจะมีหัวที่แหลมคมมาก อาจเจาะทะลุผิวหนังได้ถ้า ไม่ระมัดระวัง ถ้าดอกสว่านหัก ระหว่างการเจาะ ชิ้นส่วนที่หักอาจกระเด็นเป็นอันตรายได้
 • จับดอกสว่านด้วยความระมัดระวัง ควรสวมถุงมือและแว่นตาป้องกัน
ด้ามเชื่อม การเชื่อมที่รอยต่อเชื่อมไม่ดีพอ และมีรอยแตกของมีด อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือผ่านการเชื่อมมาอย่างดี
 • ห้ามใช้ปาดมือเชื่อมในสภาพที่อาจเกิดอุณหภูมิสูงมาก ๆ
อื่น ๆ เครื่องจักรและเครื่องมือ อาจเสียหายถ้าถูกใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • ใช้เครื่องมือเครื่องจักรตามที่แนะนำไว้อย่างเคร่งครัด

ข้อมูล

 แค็ตตาล็อก นี้อยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้สินค้าของบริษัท สำหรับ คำถามและข้อมูลระหว่างการใช้ , โปรดติดต่อเรา หรือสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย เราจะไม่รับผิดชอบจากอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการดัดแปลง โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเรา