มิตซูบิชิ คาร์ไบด์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรวมถึงการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพ
และนวัตกรรมของอุปกรณ์เครื่องมือตัด  โลหะชั้นนำของโลก สำหรับอุตสาหกรรมโลหะ
รูปภาพผลิตภัณฑ์

เราเริ่มก่อตั้งบริษัท MMC TOOLS (THAILAND) CO., LTD. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538
เราเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มมิตซูบิชิแมททีเรียลได้ทำการผลิตและพัฒนา
อุปกรณ์เครื่องมือตัด inserts และ solid carbide drills

ปัจจุบันบริษัทได้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือตัดพิเศษ เพื่อตอบสนองความหลากหลาย
และตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีระบบและขั้นตอนการผลิตที่ละเอียด
ตั้งแต่ขั้นตอนหลักจนถึงการเคลือบชิ้นงาน นอกจากนั้นยังมีฐานการผลิตและจัด
จำหน่ายทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในทวีปต่างๆทั่วโลก